Vietnamese English

Trụ sở chính

 
CÔNG TY CP XNK THIẾT BỊ HUY HOÀNG

Huy Hoang Equipment Import And Export Joint-Stock Company.

Văn phòng: Km 14, QL 32, Hoài Đức, Hà Nội

Office: Km14, Line 32, Hoai Duc District, Ha Noi City.

Website: www.thangmaygiadinh.vn/ thangmaygiadinh.com.vn

Tel: 0433.665688 Fax: 0433.665688

Hotline: 03.33.11.9999

Email: [email protected]